Sara Larsson

PSYKOLOG I ÖSTERSUND

Jag är en legitimerad psykolog i Östersund som erbjuder samtal till vuxna och unga vuxna. Det kan gälla allt från långvarig psykisk belastning till en akut kris, stressrelaterade besvär, utmaningar i parrelationen eller ett behov av självutveckling. Ibland räcker det med några enstaka samtal, andra gånger krävs en längre kontakt. I inledande samtal formulerar och bedömer vi tillsammans vilka dina behov är. Vi samarbetar sedan om målet för behandlingen, hur vi ska gå tillväga och utvärdera kontinuerligt.

En längre kontakt, en psykoterapi, kan bli valet om du till exempel gått med psykiska besvär över lång tid eller kanske har lagt märke till att samma dåliga situation upprepar sig i ditt liv om och om igen. Psykoterapi innebär regelbundna samtal där man försöker förstå, känna igen och förändra invanda mönster som upplevs som hindrande. Genom att bli medveten om och reflektera kring bakomliggande orsaker blir det möjligt att förändra beteenden, känslor och tankar och därmed skapa en bättre tillvaro.

Om behovet är stöd snarare än behandling kan stödjande samtal vara till hjälp. De syftar till att stärka de egna resurserna för att hantera vardagen. De flesta av oss har perioder i livet då det känns skönt att få prata med någon utomstående om det som är svårt för att orka. Eller kanske känner du att något i ditt liv behöver förändras men vet inte riktigt vad. Vi går då igenom din livssituation så att du blir klarare över hur dina personliga behov ska tillgodoses.

Jag erbjuder även handledning, såväl individuellt som i grupp samt undervisning och föreläsningar.

Samtalen sker antingen på mottagningen eller digitalt. Förutom svenska erbjuder jag även samtal på engelska.

Undrar du över något eller vill diskutera dina möjligheter? Ring eller skriv lite om dig själv och dina önskemål.

OM MIG

Jag är legitimerad psykolog, vilket innebär att jag lyder under Socialstyrelsens regler för vård och behandling och att jag arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Min psykoterapeutiska utbildning är i huvudsak psykodynamisk (PDT) men jag är även utbildad i emotionsfokuserad terapi (EFT) och dialektisk beteendeterapi (DBT) samt är utbildad handledare.

Jag har arbetat med psykologisk behandling, diagnostisering och utredning sedan 1998. Min huvudsakliga arbetsplats har varit inom vuxenpsykiatrin i Sverige och Norge. Förutom det har jag arbetat i privat praktik, inom föräldra- och barnhälsa samt forskat. Jag arbetar med vuxna, ungdomar och barn med allt från lättare psykologiska bekymmer till allvarlig psykisk sjukdom.
I tillägg till arbetet med klienter och patienter har jag även undervisning och handledning.

PRISER

Samtal 45 minuter 1300 kr
(det tillkommer ingen moms då tjänsten är momsbefriad)

Parsamtal 75 minuter 1900 kr
(det tillkommer ingen moms då tjänsten är momsbefriad)

Handledning för individ eller grupp 45 minuter 2400 kr, exkl. moms.

Undervisning och föreläsningar enligt avtal efter kundens önskemål.

Jag utför även tjänster inom olika avtal med kunder. Då kan tidsangivelser eller priser avvika från ovan angivna beroende på avtalets konstruktion.

KONTAKTA MIG

Undrar du över något eller vill diskutera dina möjligheter?
Ring eller skriv lite om dig själv och dina önskemål.

Psykolog Sara Larsson Östersund

Legitimerad psykolog

Biblioteksgatan 5, 831 30 Östersund